Przeskocz do treści

Wychowawca świetlicy na rozmowie w sprawie przyjęcia do pracy

Świetlica jest bardzo magicznym miejscem. To w niej niejedno dziecko może odrobić lekcje, bezpiecznie spędzić swój wolny czas i rozwijać zainteresowania. Nie może się to odbyć bez nadzoru wykwalifikowanej kadry. To wychowawcy świetlicy są wizytówką placówki. Od ich kreatywności i przygotowania zależy co podopieczni będą mogli wynieść z pobytu w niej. Jeżeli czujesz, że jest to praca właśnie dla ciebie, śmiało bierz udział w procesie rekrutacyjnym. Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej na pewno będą prostsze po zapoznaniu się z lekturą naszego poradnika. Miłego czytania!

Wychowawca świetlicy musi dobrze orientować się w tak wielu sprawach, że nie jest pomyłką nazwać go mianem współczesnego człowieka renesansu. Dlatego chcąc pracować w tym zawodzie, przygotuj się na ciągłe rozwijanie swoich kompetencji i umiejętności, aby lepiej dbać o całościowy rozwój tych, dzięki którym masz pracę. Zawód ten jest silnie sfeminizowany, mężczyźni to najczęściej studenci chcący dorobić do stypendium lub instruktorzy sportowi.

Szansę na zatrudnienie mają absolwenci szkół wyższych, najczęściej po kierunkach humanistycznych, pedagogice oraz AWFie. W swojej potencjalnej pracy będziesz odpowiedzialny za realizację planu opiekuńczo-wychowawczego w powierzonej ci grupie dzieci lub młodzieży w różnej kategorii wiekowej. Wykonywanie zleconych przez kierownika świetlicy zadań bardzo ułatwi bystre oko, dzięki którym wyłapiesz uzdolnienia, zainteresowania  oraz problemy i trudności.

Czekająca cię rozmowa kwalifikacyjna wcale nie jest trudna. Co prawda będzie to spotkanie oficjalne i rządzi się ono swoimi prawami, ale spokojnie, dzięki nam, przejdziesz przez nie jak burza. Przede wszystkim zadbaj o strój. Nie musisz zakładać garsonki i białej bluzki. Twoje ubranie ma być jednak czyste i skromne. Postaraj się nie spóźnić, a nawet przybądź 10 minut przed wyznaczonym czasem. Sprawdź, czy posiadasz oryginały dokumentów potwierdzających twoje wykształcenie oraz kwalifikacje. Przygotowaliśmy również przykładowe pytania, których możesz spodziewać się podczas interview.

  • Jakie są Pana/Pani mocne strony?

Miej na uwadze, że aplikujesz na stanowisko pedagogiczne. Bardzo ważna jest tutaj umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu z dziećmi i młodzieżą. Zdolność „zarażania” swoją pasją niezmiernie ułatwia pracę. Liczy się także empatia, konsekwencja i asertywność w kontaktach międzyludzkich.

  • Co składa się na niezbędna dokumentację placówki?

Aplikując na stanowisko wychowawcy świetlicy powinieneś wiedzieć czego od ciebie wymagają „biurokraci”. Zapoznaj się więc z niezbędnymi aktami prawnymi, których odnośniki znajdziesz na pewno na stronie MEN oraz w statucie placówki.

  • Jakie było Pana/Pani najtrudniejsze doświadczenie?

Wychowawcy świetlicy mają różne doświadczenia. Opowiedz o sytuacji może nawet osobistej, w której jednym z bohaterów jest dziecko lub jego rodzic. Może jakieś trudne pytanie egzystencjalne? Albo sposób na opanowanie agresywnego zachowania?

Pamiętaj, grunt do uśmiech i spokój. Trzymamy kciuki!