Przeskocz do treści

Rozmowa w sprawie podjęcia się służby w więziennictwie

Stanowisko strażnika więziennego zajmuje pierwszą pozycję w rankingu najbardziej stresujących zawodów świata. Prawdą jest, że praca nie jest najłatwiejsza i osoba bez powołania długo miejsca tutaj nie zagrzeje. Jednak najbardziej kuszą stała pensja wypłacana z góry pierwszego dnia każdego miesiąca, możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę oraz szereg dodatków do wypłaty. Jeśli przygotowujesz się właśnie do rozmowy kwalifikacyjnej, to właśnie dla ciebie przygotowaliśmy ten poradnik.

Kandydaci na strażników więziennych muszą przede wszystkim być niekarani oraz cieszyć się dobrą opinią w społeczeństwie. Poza tym pozytywnie przejść trudne testy sprawnościowe, psychologiczne oraz psychiatryczne. Po pozytywnym zakwalifikowaniu do służby, kierowani są na  kursy specjalistyczne kończące się egzaminem. Jego pomyślny wynik umożliwia podjęcie pracy i zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego. Podstawowe zadania obejmują działalność resocjalizacyjną, wykonywanie kary tymczasowego aresztu, zapewnienie osobom pozbawionym bezpieczeństwa, ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz dbanie o szeroko pojęty porządek i bezpieczeństwo w zakładach karnych. Chociaż w zawodzie strażnika więziennego mile widziani są mężczyźni, kobiety również mogą starać się o zatrudnienie jednak jedynie w jednostkach penitencjarnych dla kobiet. Jest to praca dla osób, które są dyspozycyjne oraz skłonne wykonywać swoje obowiązki w zmiennych temperaturach, wysokim natężeniu hałasu, oraz wręcz świetnej odporności emocjonalnej.

Pamiętaj o oficjalnym charakterze spotkania jakim jest czekająca cię rozmowa kwalifikacyjna. Poniżej zamieszczamy przykładowe pytania, których możesz spodziewać się podczas interview.

  • Jakie akty prawne regulują działania Służby Więziennej?

Pytanie dotyczące regulacji prawnych nie powinny być dla ciebie zaskoczeniem. Pamiętaj że nadrzędną ustawą w tej pracy jest Ustawa o Służbie Więziennej. Zapoznaj się z jej treścią, jak również z pozostałymi przepisami i aktualnościami zamieszczonymi na stronie polskiej Służby Więziennej.

  • Jakie są Pana/Pani mocne strony?

Na rozmowie kwalifikacyjnej wspomnij więc o dobrych zdolnościach obserwacyjnych oraz szybkiego podejmowania decyzji. Trzeba być sprytnym na tyle, aby pomóc podopiecznym odzyskać wolność jeśli oni sami tego chcą a jednocześnie nie dopuścić do buntu czy ucieczki. Kluczowymi cechami jest odporność na stres.

  • W jaki sposób walczy Pan/Pani ze stresem?

Strażnik więzienny narażony jest przede wszystkim na wręcz ciągłe napięcia emocjonalne. Ważne jest więc aby posiadał jakieś hobby, które pomoże w kreatywnym rozładowania stresu lub regularnie uprawiał sport.

  • Jakie jest Pana/Pani zdanie na temat agresji w zawodzie strażnika więziennego?

Jest to praca z ludźmi i każdemu należy się humanitarne traktowanie. Jednak w tej branży stalowe nerwy nie wystarczą. Czasami trzeba używać siły w celu uspokojenia więźniów. Agresja jest wpisana w służbę strażnika więziennego ale ma swoje granice.

Pamiętaj o stanowczej postawie, a na pewno wszystko pójdzie po twojej myśli.