Przeskocz do treści

Rozmowa przed przyjęciem na służbę w Straży Granicznej

Mimo, iż Polska już od kilku lat jest członkiem Unii Europejskiej, profesja strażnika granicznego nie odeszła do lamusa. Strażnik graniczny wykonuje wszelkie zadania związane z ochroną granicy państwowej i europejskiej oraz kontrolowaniem ruchu granicznego. Jeśli starasz się o przyjęcie do Służby Granicznej, wiesz zapewne, że rozmowa kwalifikacyjna jest ważnym etapem procesu rekrutacyjnego w tym zawodzie. W naszym poradniku znajdziesz informacje, dzięki którym lepiej się do niej przygotujesz.

Służba strażnika granicznego daje stabilne zatrudnienie choć momentami wypełniona jest pasjonującymi przygodami. Jest to praca dla ludzi wysoce zdyscyplinowanych, odpowiedzialnych, z silnym poczuciem sprawiedliwości. Kandydaci muszą się legitymować co najmniej średnim wykształceniem, preferowani są jednak absolwenci prawa, administracji, informatyki czy lingwistyk. Poza tym muszą cieszyć się doskonałą kondycją psychofizjologiczną oraz bez problemu zdobyć zaświadczenie o niekaralności.

Zostaniesz poddany badaniu wariografem oraz sprawdzony wraz z rodziną w różnych rejestrach i ewidencjach. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, do której właśnie się przygotowujesz, pozostanie ci rozwiązanie testów z wiedzy ogólnej, znajomości języka i sprawności fizycznej. Jeśli pomyślnie przejdziesz powyższe etapy rekrutacyjne, rozpoczniesz swoją służbę strażnika granicznego. Do głównych zadań należy kontrola osób przekraczających granicę, ich dokumentów oraz bagażu.

Przestrzeganie schematu rozmowy kwalifikacyjnej jest szczególnie ważne w naborach na stanowiska państwowe. Przede wszystkim przyjdź punktualnie, oficjalnie ubrany w stonowanych kolorach i delikatnej biżuterii. Zabierz ze sobą oryginały wszystkich niezbędnych dokumentów, również tych, których kopie dostarczyłeś wcześniej. Udzielaj jasnych i zwięzłych odpowiedzi. A oto przykładowe  pytania.

  • Jakie są Pani/Pana zainteresowania?

Hobby jest ważną częścią autoprezentacji człowieka. Dobrze widziana jest znajomość innych języków obcych, czy psychologia społeczna, uczestnictwo w zajęciach sportowych czy wolontariat na rzecz mniejszości narodowych.

  • Kto jest obecnie ministrem sprawiedliwości, MSWiA , komendantem głównym SG w Polsce?

Znajomość nazwisk kierowników ważnych dla Służby Granicznej jednostek jest często sprawdzana podczas interview strażnika granicznego. Aby nie stracić punkty, przed rozmową sprawdź ważne nazwiska choćby w Internecie.

  • Z jakimi państwami graniczy Polska?

Członkostwo Polski w UE i strefie Schengen zmieniło potrzebę kontroli granicznej na całej długości naszego kraju. Nie zwalnia to jednak z obowiązku znajomości wszystkich sąsiadów Polski, i członków UE oraz przebiegu jej granic. Proste pytania stanowią nie lada zaskoczenie.

  • Wymień obowiązujące regulacje prawne dotyczące ochrony granic?

Podstawowym dokumentem jest oczywiście Ustawa o Straży Granicznej. Wspomnij koniecznie iż treść aktualnych dokumentów znajduje się W BIP Komendy Głównej Straży Granicznej.

Pośpiech jest najgorszym doradcą. Zachowaj więc spokój a rozmowa kwalifikacyjna wypadnie pomyślnie.