herb urzad pracy
Powiatowy Urząd Pracy
w Pleszewie
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Wyspiańskiego 6
tel./fax: 62-74-27-425; 62-74-27-426
Mapa dojazdu ; e-mail:
popl@praca.gov.pl
Informacje ogólne

Artykuły dodane lub edytowane w dniu 2 stycznia 2018 roku:

Dane teleadresowe

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie

   ul. Wyspiańskiego 6

63-300 Pleszew

Tel./fax. (0-62) 7427-425, 7427-426

                                                          E-mail: popl@praca.gov.pl

                                                        NIP: 617-15-63-575

Nowa strona internetowa PUP Pleszew

Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godzinach

od 7:30 do 15:30

Godziny przyjęć interesantów

od 9:00 do 14:00

 

Korespondencja z PUP Pleszew

Uprzejmie informujemy, że PUP Pleszew udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną drogą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zasadność innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

-osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,

-adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),

-przedmiotu sprawy, której dotyczy.

więcej >>>